ให้คุณ  สวย และ มั่นใจ  ทุกครั้งที่ออกงาน

"ลาดูซ เดรส"

ชุดแต่งงาน  Wedding gown

ชุดหมั้น Engagement dress

ชุดเพื่อนเจ้าสาว Bridesmaid dress

ชุดสูท Suit

ชุดรับรางวัล Red Carpet dress

ชุดพรอม Prom dress

ชุดผู้ใหญ่เจ้าภาพ Mother of the bride/groom dress

ชุดไทย Thai traditional outfit

ชุดนางงาม Pageant dress

ลูกค้าทุกท่านคือความภาคภูมิใจของทางเรา Our Client, Our Pride