Gown boutique for brides, bridesmaids, mother of the bride, proms and special events with rental and made-to-order services at Siam Square.

รถส่วนตัว :      เข้าสยามสแควร์ได้ทางถนนอังรีดูนังต์ ถนนพญาไท และถนนพระราม 1
                      จอดรถได้ที่ลานจอดรถหลังร้าน
                      หรือ อาคารวิทยกิตติ์ (ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) ตั้งแต่ชั้น 4 เป็นต้นไป 

รถไฟฟ้า BTS : สถานีสยาม เดินเชื่อมห้างสยามวัน แล้วเข้าซอย 9 (สุดซอยซ้ายมือ)